TLMOČNÉ ZA PREKLAD


Cena prekladu závisí od náročnosti textu, odbornosti, termínu dodania. Vždy zákazníkovi urobím cenovú ponuku vopred a po vzájomnej dohode začína spolupráca. Od tretej zákazky dostane zákazník cenové zvýhodnenie.

  • Individuálna kalkulácia,
  • vyhotovenie cenovej ponuky bezplatne,
  • poplatky za doručenie – bežný poplatok švajčiarskej pošty,napr.zásielka doporučene 6,30 frankov,
  • zvýhodnenie ceny za preklad pri pravidelných alebo veľkých zákazkách.