PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pri úradnom preklade je nutné vedieť, či má byť preklad pevne spojený s originálom, s overenou kópiou alebo s kópiou bez overenia. V prípade pochybností nás kontaktujte a spoločne to vyriešime. Nižšie nájdete možné spôsoby doručenia dokumentu na preklad.

1. Osobne alebo poštou

Adresa:
Via da Liuns 786
7550 Scuol
Švajčiarsko

V prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom je možnosť doručiť ho poštou,


2. e-mailom: ak Vám stačí spojiť preklad s neoverenou kópiou.

Potrebné kontaktné údaje: pri doručení preloženého dokumentu poštou sú potrebné nasledovné kontaktné údaje: Vaše meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo.

Termín dodania prekladu: ako rýchlo bude dokument preložený závisí od náročnosti a dĺžky textu. V priemere dokážu prekladatelia preložiť denne približne 8 normostrán.

Cena prekladu: Závisí od náročnosti textu, odbornosti, termínu dodania. Vždy zákazníkovi urobím cenovú ponuku vopred a po vzájomnej dohode začína spolupráca. Od tretej zákazky dostane zákazník cenové zvýhodnenie.

Dodržanie mlčanlivosti: Prekladatelia sú automaticky povinní dodržať mlčanlivosť a zachovávať tajomstvo. Ak si prajete vyhlásenie o zachovaní tajomstva, som Vám ochotná po zadaní zákazky doručiť podpísané vyhlásenie o mlčanlivosti.