Odborný preklad životopisu

Životopis je Vašou vizitkou, preto je dôležité, aby bol starostlivo preložený. Pri preklade sa zohľadňuje i kultúra a zvyklosti danej krajiny - Švajčiarska. Kombináciou správne vypracovaného životopisu a motivačného listu presvedčíte Vášho potencionálneho zamestnávateľa o Vašich kompetenciách.

Z tohto dôvodu ponúkam i preklady životopisov a motivačných listov.