Vzdelanie, akreditácia a členstvo • Lingvistické štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ukončené magisterské štúdium v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, nemecký jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra,
 • zahraničný študijný pobyt na nemeckej univerzite v Jene - Friedrich-Schiller-Universität Jena,
 • ročný študijný pobyt na švajčiarskej vysokej škole aplikovaných vied, na Inštitúre prekladateľstva a tlmočníctva vo Winterthure,
 • úspešné absolvovanie skúšky Goethe- Certifikát C2 Winterthur, Švajčiarsko,
 • ďalšie vzdelávanie a absolvovanie kurzu v Zürichu - Tlmočenie na úradoch a na súde,
 • zapísanie do tlmočníckych zoznamov pre kantonálnu políciu, úrady a inštitúcie,
 • člen asociácie súdnych tlmočníkov a prekladateľov juslingua,
 • absolvovanie odborného právnického minima, odbornej skúšky prekladateľa nemeckého jazyka,
 • menovanie za úradného prekladateľa Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • jazykový expert slovenského jazyka pre jazykovú spoločnosť INTERPRET Bern,
 • spolupráca s viacerými prekladateľskými agentúrami.

[Na vyžiadanie zasielam zákazníkovi môj kompletný životopis s vysokoškolským diplomom.]